Nombor dalam perintah membolehkan kanak-kanak belajar susunan nombor pada kadar mereka sendiri. Kedua-dua urutan naik dan menurun nombor dalam set 10 atau 20 boleh dipaparkan. Pilihan boleh dibuat dalam tetapan skrin. Maklum balas audio membolehkan kanak-kanak mendengar nama bilangan kerana ia dipilih. Sulih suara adalah dalam Bahasa Inggeris US. Sulih suara boleh dimatikan apabila maklum balas audio dilumpuhkan. Nombor seterusnya dalam urutan yang dipaparkan untuk membantu kanak-kanak mengenal pasti bilangan yang berikut. Ini maklum balas visual boleh dimatikan apabila kanak-kanak itu tahu urutan dan lebih bebas. Aplikasi ini direka dalam apa-apa cara bahawa anak-anak boleh belajar urutan nombor yang menyeronokkan. Lembaga permainan yang dicipta baru setiap masa supaya kedudukan nombor tidak sentiasa tetap. Ini menjadikan permainan yang mencabar dan menggalakkan kemahiran pemerhatian kanak-kanak. Pemasa dan ketepatan kaunter menunjukkan kemajuan.

We want that education by which character is formed.
Swami Vivekananda(1863-1902)
Indian philosopher

Follow us

info@strobusedu.com

Copyright 2013 Strobus Education Consultancies.All rights reserved.