Nombor Out Loud adalah aplikasi bebas iklan yang membolehkan kanak-kanak meneroka nombor pada kadar mereka sendiri. Satu set nombor dipaparkan untuk kanak-kanak untuk melihat. Tanpa mengira nombor yang dipilih, fail audio akan menyuarakan nama bilangan dengan kuat untuk kanak-kanak untuk mendengar dalam Bahasa Inggeris Amerika. Satu teks dengan nama dan grafik berangka bagi bilangan juga akan muncul. Selain itu, ciri-ciri yang dikenali sebagai ‘Number Sense' memaparkan gambar visual nombor. Ini adalah alat yang digunakan di kebanyakan sekolah untuk membantu kanak-kanak membina asas untuk pembelajaran masa depan nombor yang pada asasnya diterjemahkan kepada pembelajaran matematik.

We want that education by which character is formed.
Swami Vivekananda(1863-1902)
Indian philosopher

Follow us

info@strobusedu.com

Copyright 2013 Strobus Education Consultancies.All rights reserved.