ABC dalam Perintah membolehkan kanak-kanak meneroka huruf pada kadar mereka sendiri. Kedua huruf besar dan huruf kecil boleh dipaparkan. Pilihan boleh dibuat dalam skrin tetapan. Maklum balas audio membolehkan kanak-kanak mendengar suara setiap abjad kerana ia dipilih. Mereka boleh ditetapkan untuk nama-nama huruf atau bunyi fonetik mereka. Sulih suara boleh di Bahasa Inggeris AS atau di Bahasa Inggeris UK. Sulih suara boleh dimatikan apabila maklum balas audio dilumpuhkan . Huruf seterusnya dalam urutan tersebut dipaparkan untuk membantu anak mengenalpasti huruf yang berikut. Maklum balas visual ini boleh dimatikan bila anak tahu urutan dan lebih mandiri. Aplikasi ini direka dalam apa-apa cara bahawa anak-anak boleh belajar urutan abjad dalam menyeronokkan, pernah mencabar permainan. Lembaga permainan yang dicipta baru setiap masa supaya kedudukan huruf tidak sentiasa tetap. Ini menjadikan permainan yang mencabar dan menggalakkan kemahiran pemerhatian kanak-kanak. Pemasa dan ketepatan kaunter menunjukkan kemajuan.

We want that education by which character is formed.
Swami Vivekananda(1863-1902)
Indian philosopher

Follow us

info@strobusedu.com

Copyright 2013 Strobus Education Consultancies.All rights reserved.