ABC Out Loud Malaysia membolehkan anak mengeksplorasi huruf dengan langkah mereka sendiri. Kedua huruf besar dan huruf kecil yang dipaparkan sehingga anak-anak dapat belajar dan mengaitkan bunyi dengan kedua sama huruf besar dan huruf lower kes. Anak mendengar suara dari setiap abjad seperti yang dipilih. Suara huruf yang dimainkan keras berulang-ulang. Mereka boleh ditetapkan untuk nama huruf atau suara fonetik mereka. Suara dapat di Bahasa Inggeris US atau Bahasa Malaysia. Aplikasi ini direka untuk sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat mempelajari suara fonetik dan nama abjad dengan cara yang menyeronokkan.

We want that education by which character is formed.
Swami Vivekananda(1863-1902)
Indian philosopher

Follow us

info@strobusedu.com

Copyright 2013 Strobus Education Consultancies.All rights reserved.